1.
Sukemi S, Syaodih E, Andriani R, Suwardhani AD. KEMITRAAN KEPALA SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH. eProc. Mag. Man. [Internet]. 2023Jul.31 [cited 2024Jun.18];2(-):25-3. Available from: http://eprosiding.ars.ac.id/index.php/pmm/article/view/1061