[1]
S. Sukemi, E. Syaodih, R. Andriani, and A. D. Suwardhani, “KEMITRAAN KEPALA SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH”, eProc. Mag. Man., vol. 2, no. -, pp. 25-35, Jul. 2023.