(1)
Sukemi, S.; Syaodih, E.; Andriani, R.; Suwardhani, A. D. KEMITRAAN KEPALA SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH. eProc. Mag. Man. 2023, 2, 25-35.